Ruszył konkurs programu grantowego Centrum Wsparcia Liderek!

Ruszył program grantowy na realizację inicjatyw dla społeczności lokalnych o tematyce przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu i/lub dbania o dobrostan psychofizyczny i/lub życiową równowagę.

  • O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia) z terenu woj. lubelskiego
  • Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 10.04.2024 roku do 30.04.2024 roku drogą mailową na adres: cwl@stowarzyszeniebonafides.pl.
  • Maksymalna kwota, o którą może starać się Wnioskodawca to 2 000,00 zł 
  • Pula przeznaczona na granty w Programie grantowym to 10 000,00 zł
  • Skan wniosku należy przesłać na adres: cwl@stowarzyszeniebonafides.pl

 

Zapraszamy!

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030