Sekretne życie w dobrostanie

„Sekretne życie w dobrostanie” to program dla kobiet 60+, które dość mają stereotypów dotyczących ich aktywności, bądź bierności i chcą wreszcie zadbać o siebie i swoją równowagę. Rozmawiamy tu o problemach takich jak: poświęcenie się rodzinie i obowiązkom domowym, przemęczenie, frustracja, nieumiejętność stawiania granic i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zaproponujemy narzędzia do budowania dobrostanu psychofizycznemu i rozwoju swoich pasji.
🔥🔥🔥

Spotkania odbywają się w DDK SM „Czechów” oraz GOK Dębowa Kłoda.

📨
Zapisy:
Lublin: a.tomczak@ddksmczechow.pl, tel. 81 741 99 11
Dębowa Kłoda: kontakt@gokdebowakloda.pl,, tel. 83 355 70 84

Zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025) współfinansowane jest ze środków Województwa Lubelskiego, działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.