Kadra

Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii UMCS w Lublinie
oraz doradztwa zawodowego na WSNS. Słuchaczka niezliczonej liczby kursów, szkoleń i warsztatów. 15-letnie doświadczenie
w animacji społeczno – kulturalnej, pisaniu i realizacji projektów
oraz prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Stypendystka MKiDN. Wiceprezeska Stowarzyszenia Bona Fides, p. o dyrektorki w jednym z lubelskich domów kultury. Po intensywnym czasie permanentnej nauki i doświadczania stwierdziła, że czas powiedzieć STOP i zadbać o dobrostan. Nie tylko swój, ale także innych kobiet, bo to, co ją od zawsze inspiruje to właśnie aktywność na rzecz rozwoju kobiet. 

Koordynatorka projektów społecznych i edukacyjnych, organizatorka wydarzeń kulturalnych, trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła zarządzanie i marketingu na AGH w Krakowie, Szkołę Trenerów Metrum oraz różnorodne kursy
z zakresu umiejętności psychospołecznych, praw człowieka, rozwoju organizacji pozarządowych, rozwoju samorządów, animacji społecznej, zarządzania projektami. W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym prowadziła warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych, wspierające rozwój organizacji pozarządowych, warsztaty, podczas których wypracowywane były strategie rozwoju
dla gmin oraz animowała społeczności lokalne. Przez lata skoncentrowana głownie na wspieraniu, rozwoju i aktywizacji kobiet. Zafascynowana cymatyką, prowadzi indywidualne
i grupowe sesje masażu dźwiękiem bazujące na metodzie Petera Hessa.

Psychoterapeutka i fotograf. Koordynuje działania promocyjne Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES od 2013 roku. Autorka / współautorka materiałów promocyjnych Stowarzyszenia BONA FIDES. W latach 2013-2018 zarządzała stroną internetową Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES.  W 2018 roku koordynowała kampanię informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu “Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości województwie lubelskim”. Posiada wiedzę na temat zagadnień związanych
z realizacją projektów. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych
z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Wsparcie merytoryczne/ trenerka

Socjolożka, edukatorka, tutorka. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, Akademii Liderów Kultury i Szkoły Trenerów. Aktywnie działa w organizacjach działających na rzecz kobiet i społeczności lokalnych. Czynnie i nieustannie zajmuje się pisaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. Realizatorka warsztatów rozwojowych dla kobiet. Kilkukrotnie nagradzana na poziomie lokalnym i krajowym za swoją aktywność społeczną.