Kadra

Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii UMCS w Lublinie oraz doradztwa zawodowego na WSNS. Słuchaczka niezliczonej liczby kursów, szkoleń i warsztatów. 15-letnie doświadczenie
w animacji społeczno – kulturalnej, pisaniu i realizacji projektów oraz prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Stypendystka MKiDN. Po intensywnym czasie permanentnej nauki i doświadczania stwierdziła, że czas powiedzieć STOP i zadbać o dobrostan. Nie tylko swój, ale także innych kobiet, bo to, co ją od zawsze inspiruje to właśnie aktywność na rzecz rozwoju kobiet. 

Koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych, organizatorka wydarzeń kulturalnych, animatorka społeczna, konsultantka strategii rozwoju JST i trenerka umiejętności psychospołecznych.  W swoich działaniach zawodowych od 2010 roku skoncentrowana głównie na rozwoju, wspieraniu i aktywizacji kobiet. Współtworzy Centrum Wsparcia Liderek. Zafascynowana cymatyką i tańcem, jako autentyczną formą ekspresji, prowadzi sesje medytacji w ruchu, uwalniania napięć z ciała i relaksację dźwiękiem bazującą na metodzie Petera Hessa.

Psychoterapeutka i fotograf. Koordynuje działania promocyjne Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES od 2013 roku. Autorka / współautorka materiałów promocyjnych Stowarzyszenia BONA FIDES. W latach 2013-2018 zarządzała stroną internetową Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES.  W 2018 roku koordynowała kampanię informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu “Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości województwie lubelskim”. Posiada wiedzę na temat zagadnień związanych
z realizacją projektów. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych
z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Wsparcie merytoryczne/ trenerka

Socjolożka, edukatorka, tutorka. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, Akademii Liderów Kultury i Szkoły Trenerów. Aktywnie działa w organizacjach działających na rzecz kobiet i społeczności lokalnych. Czynnie i nieustannie zajmuje się pisaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. Realizatorka warsztatów rozwojowych dla kobiet. Kilkukrotnie nagradzana na poziomie lokalnym i krajowym za swoją aktywność społeczną.