Materiały edukacyjne

P. Jędrzejewska "Wstęp do wypalenia aktywistycznego"

E. Sobuta-Wajdi "Jak budować swój kobiecy dobrostan?..."

M. Marczewska "Fenomen Epigenetyki"

E. Sobuta-Wajdi "Jak skutecznie odpoczywać..."

M. Sienkiewicz, "Samoobserwacja w profilaktyce wypalenia"