Ruszamy z Centrum Wsparcia Liderek!

Wiadomo nie od dziś, że 1 lipca jest dla nas dniem wyjątkowym. W tym czasie zdarzały się rzeczy piękne i magiczne. Wyjątkowe i niezapomniane. Tradycja ta jest wciąż kontynuowana, dlatego spieszymy do Was z informacją, że od dzisiaj realizujemy projekt, który wyznaczać nam będzie nową drogę rozwoju. Mowa tutaj o Centrum Wsparcia Liderek ze stałą siedzibą przy ul. Niecałej 18/3 w Lublinie.


Dotychczasowe wieloletnie działania naszego Stowarzyszenia służyły wyposażeniu liderek w kompetencje i narzędzia niezbędne do samodzielnej aktywizacji społeczności lokalnej i działań pomocowych. Działalność ta zaowocowała siecią liderek, które od lat pracują na rzecz swoich środowisk, zarówno zawodowo, jak i wolontarystycznie. Na podstawie współpracy, obserwacji, ale również na podstawie naszych własnych doświadczeń zauważamy niepokojące początki wypalenia aktywistycznego kobiet. Dużo będzie o stresie, zmęczeniu, rozczarowaniach, krytyce, trudnych emocjach i wielu innych problemach, które dotykają nas w codziennej pracy. Będziemy wspólnie próbowały walczyć, przeciwdziałać i łapać dystans.

Od dzisiaj pracujemy nad lokalem i przygotowujemy się do działań merytorycznych, które zaczynamy we wrześniu. Przed nami: grupy wsparcia, warsztaty dla wypalonych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne i grupowe sesje bazujące na metodzie Petera Hessa oraz oczywiście…. Forum Kobiet i nie tylko.

Więcej info już wkrótce! I pamiętajcie, dzisiaj jest Święto Kobiet Lubelszczyzny. Samego dobra!