Wizyta studyjna United Societies of Balkans

4 października w CWL spotkałyśmy się z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji, działających w sferze przeciwdziałania przemocy i terapii skutków przemocy z Polski, Serbii, Słowacji, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii. Skupiłyśmy się
na systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem również
w kontekście szybkiego wypalanie się i trudności związanych z naszą codzienną pracą.
Dziękujemy Fundacji Sempre a Frente i wszystkim Uczestnikom oraz Uczestniczkom szkolenia „Violence – no thanks” za wspólny czas!
To było inspirujące spotkanie.