Szczęśliwa 10-tka!

Otrzymałyśmy 10 wniosków w ramach konkursu na realizację inicjatyw o tematyce przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu i/lub dbania o dobrostan psychofizyczny i/lub życiową równowagę. To dla nas ogromna radość widzieć tyle zaangażowania i pasji w tych tematach.

Każdy złożony wniosek zasługuje na szczegółową analizę i uwagę, dlatego też do 10 maja będziemy pracować nad wyłonieniem 5 organizacji, które otrzymają od nas wsparcie finansowe. Stay tuned.

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030.