Samoobserwacja w profilaktyce wypalenia

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem, przygotowanym przez Martę Sienkiewicz, obejmującym testy i ćwiczenia, które mogą pomóc nam zidentyfikować potencjalne symptomy wypalenia. Ponadto w publikacji:

  •  przyczyny i objawy wypalenia,
  • prewencja wypalenia zawodowego,
  •  literatura fachowa,
  • miejsca wsparcia osób zagrożonych wypaleniem.


O autorce:
Marta Sienkiewicz – psycholożka, animatorka społeczna, od 15 lat działaczka lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber. Koordynatorka zespołu psychologicznego pracującego na rzecz uchodźców w przestrzeni Baobab, koordynatorka wsparcia psychologicznego dla zespołów projektowych i wolontariuszy. Prowadzi warsztaty, spotkania, psychoedukacyjne oraz treningi antywypaleniowe, uczy o równowadze, granicach i pielęgnowaniu swoich zasobów.

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030.