Kilka słów o indywidualnym i grupowym wsparciu psychologicznym

Poza warsztatami realizujemy  w Centrum:
indywidualne poradnictwo psychologiczne/ psychoterapeutyczne, którego zakres i wymiar ustalany jest z każdą z Was indywidualnie;
grupy wsparcia, których celem jest wsparcie emocjonalno – psychologiczne oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej możliwości rozwiązania bieżących problemów.
 

—> Wypełnienie formularza jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.
—> Można wziąć udział w więcej niż jednym wsparciu. Na każde działanie obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
—> Ilość miejsc jest ograniczona.
—> Jeśli zmieniły się Wam plany, prosimy o jak najszybszą informację na adres: pslominska@stowarzyszeniebonafides.pl. Pozwoli nam to na dodanie osoby z listy rezerwowej.